Rubus limitaneus

Rubus limitaneus

Synonymy

Source: Kurtto, A. & Weber, H. E. (2009+): Rubus. – In: Kurtto, A. (ed.): Rosaceae. Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Rubus limitaneus Maliński & Ziel. in Dendrobiology 72: 58. 2014

    Distribution

    Po 

    Euro+Med endemicA: Poland nativeA

    Bibliography

    A. Maliński & Ziel. 2014: – Dendrobiology 72. p 58 (as Rubus limitaneus Maliński & Ziel.)