Saxifraga cespitosa

Saxifraga cespitosa

Synonymy

Source: Marhold, K. (2011+): Saxifragaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Saxifraga cespitosa L., Sp. Pl., ed. 1: 404. 1753
  • =Saxifraga groenlandica L., Sp. Pl. 1: 404. 1753
  • =Saxifraga cespitosa L. subsp. cespitosa

  Distribution

  Br Fa Fe Is No Rf Sb Su 

  Euro+Med: Faroe islands nativeA,B; Finland nativeA,B,C; Great Britain nativeA,B; Iceland nativeA,B; Norway nativeA,B,D; Russia nativeA; Svalbard nativeB; Sweden nativeA,B,E,F

  Common Names

  Finnish (Finland): mätäsrikkoG; Swedish (Sweden & Finland): tuvbräckaG

  Bibliography

  A. 1999: Atlas Florae Europaeae 12
  B. Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, D. A. 1964–1980: Flora europaea 1-5. – Cambridge: Cambridge University Press
  C. Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. 1998: Retkeilykasvio, ed. 4. – Helsinki
  D. Lid, D. T. 1994: Norsk Flora, ed. 6. – Oslo
  E. Karlsson, T. 1998: Förteckning över svenska kärlväxter. – Svensk botanisk tidskrift utgifven af svenska botaniska föreningen 91(5): 241-560
  F. Krok, T. O. B. N. & Almquist, S. 1994: Svensk Flora: Fanerogamer och ormbunksvaxter 27, ed. 27. – Stockholm
  G. Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M. & Uotila, P. 2019: Checklist of the vascular plants of Finland. Suomen putkilokasvien luettelo. – Helsinki: Finnish Museum of Natural History LUOMUS