Arenaria patula

Arenaria patula

Synonymy

Source: Marhold, K. (2011+): Caryophyllaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Arenaria patula Martrin-Donos, Fl. Tarn: 107. 1864

  Distribution

  Sk 

  Euro+Med: Slovakia nativeA

  Common Names

  Slovak (Slovakia): piesočnica konáristáA

  Bibliography

  A. Marhold, K. & Hindák, F. 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. – Bratislava