Rubus tenuimollis

Rubus tenuimollis

Synonymy

Source: Kurtto, A. & Weber, H. E. (2009+): Rubus. – In: Kurtto, A. (ed.): Rosaceae. Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Rubus tenuimollis Mikoláš in Thaiszia 27(1): 42. 2017

    Distribution

    Sk 

    Euro+Med endemicA: Slovakia nativeA

    Bibliography

    A. Mikoláš in Thaiszia 27(1). 2017: 42