Honckenya peploides subsp. peploides

Honckenya peploides subsp. peploides

Synonymy

Source: Marhold, K. (2011+): Caryophyllaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Honckenya peploides (L.) Ehrh. subsp. peploides

  Distribution

  Da Fa Fe No Su 

  Euro+Med: Denmark nativeA; Faroe islands nativeA; Finland nativeA; Norway nativeA; Sweden nativeA,B

  Common Names

  Danish (Denmark): strandarveA; Swedish (Sweden): vanlig saltarvA

  Bibliography

  A. Jonsell, B. 2001: Flora Nordica 2
  B. Karlsson, T. 1998: Förteckning över svenska kärlväxter. – Svensk botanisk tidskrift utgifven af svenska botaniska föreningen 91(5): 241-560