Ranunculus hyperboreus

Ranunculus hyperboreus

Synonymy

Source: Hörandl, E. & Raab-Straube, E. von (2015+): Ranunculeae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Ranunculus hyperboreus Rottb. in Skr. Kiobenhavnske Selsk. Laerd. Elsk. 10: 458. 1770

  Distribution

  Fe Is No Rf(A N) Sb Su 

  Euro+Med not endemic: Finland nativenativeA,B; Iceland nativenativeB; Norway nativenativeB,C; Russia (N European Russia native, Novaya Zemlya & Franz-Joseph Land native); Svalbard nativenativeB; Sweden nativenativeB,D,E

  Bibliography

  A. Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & al., Retkeilykasvio, ed. 4. 1998
  B. Tutin, T. G., Burges, N. A., Chater, A. O. & al., Flora Europaea, ed. 2, 1. 1993
  C. Lid, D. T., Norsk Flora, ed. 6. 1994
  D. Karlsson, T. 1998: Förteckning över svenska kärlväxter. – Svensk botanisk tidskrift utgifven af svenska botaniska föreningen 91(5): 241-560
  E. Krok, T. O. B. N. & Almquist, S., Svensk Flora: Fanerogamer och ormbunksvaxter 27, ed. 27. 1994